ƯU ĐÃI DỊCH VỤ

HT BEAUTY

***Thời gian ưu đãi từ 01/12 - 10/12

Viêm nang lông trải nghiệm ...................................... 2.500.000đ ............................699.000đ
Triệt lông trải nghiệm vùng Nách ..............................850.000đ .................................99.000đ
Triệt lông trải nghiệm vùng Bikini .......................... 1.320.000đ ............................ 299.000đ
Triệt lông trải nghiệm 1/2 tay ......................................... 770.000đ.............................. 399.000đ
Triệt lông trải nghiệm 1/2 chân .................................. 1.320.000đ..............................499.000đ
Trị mụn Biolight trải nghiệm ........................................ 900.000đ ............................. 219.000đ
Trị mụn Body ......................................................................... 1.800.000đ ........................... 699.000đ
Trị thâm Body Extra Metik ........................................... 2.500.000đ ............................ 699.000đ
Tắm dưỡng trắng Natural HT ..................................... 1.500.000đ ............................ 399.000đ

ƯU ĐÃI MỸ PHẨM

40%

VỚI HÓA ĐƠN DỊCH VỤ TỪ 3TR

➤ Tái sinh da Premium Gloval ................................ 5.200.000đ ................................giảm 60%
➤ Tái tạo trắng sáng Macôrd ............................. 22.000.000đ ................................ giảm 35%
➤ Trẻ hoá tầng sâu Duet Lifting Young ......... 15.000.000đ ............................ 5.999.000đ
➤ Thanh lọc tầng sâu Ultra Smooth ................... 2.500.000đ ............................... 699.000đ
➤ Nâng cơ tan nọng cằm ...................................... 3.5000.000đ............................. 2.500.000đ
➤ Trẻ hoá da HT Deep Magic.................................. 4.800.000đ................................. 899.000đ
➤ Điều trị nám da Ultra Micro Touch.................. 5.200.000đ................................. giảm 60%
➤ Công nghệ trắng sáng Vital P.D.N.R.............. 5.200.000đ................................. giảm 60%
➤ Các chương trình khác ................................................................................ Ưu đãi lên đến 35%

➤ Tái sinh da
Premium Gloval ................. 5.200.000đ ................giảm 60%
➤ Tái tạo trắng sáng
Macôrd ............................. 22.000.000đ .................. giảm 35%
➤ Trẻ hoá tầng sâu
Duet Lifting Young .... 15.000.000đ ............... 5.999.000đ
➤ Thanh lọc tầng sâu
Ultra Smooth ................... 2.500.000đ .................... 699.000đ
➤ Nâng cơ tan nọng cằm
Vline Therapy ................ 3.5000.000đ................. 2.500.000đ
➤ Trẻ hoá da
HT Deep Magic............... 4.800.000đ..................... 899.000đ
➤ Điều trị nám da
Ultra Micro Touch........... 5.200.000đ.................... giảm 60%
➤ Công nghệ trắng sáng
Vital P.D.N.R....................... 5.200.000đ.................... giảm 60%
➤ Các chương trình khác ................. Ưu đãi lên đến 35%

Dịch Vụ

Giá gốc

Giá ưu đãi

Triệt lông vùng Nách ............850.000đ ...................99.000đ
Triệt lông vùng Bikini......... 1.520.000đ .............. 299.000đ
Triệt lông 1/2 tay ........................770.000đ................ 399.000đ
Triệt lông 1/2 chân .................1.320.000đ............... 499.000đ
Trị Mụn Biolight ......................900.000đ ................ 219.000đ
Tắm dưỡng HT Natural ... 1.500.000đ ............... 399.000đ
Trị mụn Body ......................... 1.800.000đ .............. 699.000đ
Trị thâm Extra Metik ........ 2.500.000đ ............... 699.000đ
Trị viêm nang lông
Fusion Therapy .................... 2.500.000đ ............... 699.000đ